Skip to content

Sopimusehdot ja tietosuoja

SOPIMUSEHDOT JA TIETOSUOJA

PALVELUN SISÄLTÖ
Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Kuopion Kuntoboxin ja mahdollisten muiden Kuopion Kuntoboxin kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppaa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. Kuopion Kuntoboxilla ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan. Kuopion Kuntobox voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Kuopion Kuntobox ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

PALVELUN KÄYTTÖ
Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
Verkkovalmennukset ja mobiilisovelluksen käyttö edellyttävät että käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palvelun käyttäjä saa käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa tunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää käyttäjätunnustaan. Kuopion Kuntobox ei vastaa käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Kuopion Kuntoboxille. Kuntobox voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.
Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen palvelun käyttämistä.
Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@kuntobox.fi

IMMATERIAALIOIKEUDET
Palvelun sisältämän tai Kuopion Kuntoboxin Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kuopion Kuntoboxille, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Kuopion Kuntoboxin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.
Erityisesti verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Kuopion Kuntoboxin luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Kuopion Kuntoboxin yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Kuopion Kuntoboxille tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

PALVELUN KÄYTETTÄVYYS
Kuopion Kuntobox ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.
Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Kuopion Kuntobox ei takaa, että palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

VASTUUNRAJOITUS
Käyttäjä hyväksyy sen, että palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Kuopion Kuntobox varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja muokata palvelua.
Kuopion Kuntobox ei vastaa miltään osin palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.
Kuopion Kuntobox ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys palvelusta.
Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Kuopion Kuntobox ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat palvelun (ml. Verkkovalmennus) käytöstä tai käytön estymisestä.
Kuopion Kuntobox varaa oikeuden muuttaa ehtoja oman harkintansa mukaisesti.
Asiakkaan tulee itse huolehtia harjoittelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.
Asiakas ymmärtää ja keskustelee tarvittaessa lääkärinsä kanssa harjoittelun vaikutuksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä). Erityisesti verkkovalmennuksissa Kuopion Kuntobox ei tiedä asiakkaan rajoitteita tai terveydentilaa vaan asiakas vastaa itse harjoittelun sopivuudesta.

TOIMITUSEHDOT
Sitova tilaus syntyy, kun asiakas on ostanut tuotteen verkkokaupasta tai tehnyt ja allekirjoittanut valmennussopimuksen Kuopion Kuntoboxin kanssa. Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki kuluttaja hinnat sisältävät arvonlisäveron. Kuopion Kuntobox pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.
Palvelussa voi maksaa ainoastaan Kuopion Kuntoboxin kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

MAKSUTAVAT
Korttimaksut Paytrailin kautta. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.
Maksupalvelutarjoaja
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Peruuttamisoikeus
Sinulla on 14 päivän tyytyväisyystakuu. Voit sinä aikana kokeilla kurssia ja katsoa sopiiko se sinulle.
Jos et pidä siitä niin voit pyytää rahasi takaisin tänä aikana ja palautamme ne täysimääräisenä.
Liikuntaetuja emme voi hyvittää rahaksi, koska laki estää niiden vaihtamisen rahaksi. Voimme vaihtaa tilaamasi kurssin toiseen. Palauttaminen on helppoa. Lähetät meille sähköpostia, soitat tai otat yhteyttä chatin kautta ja kerrot haluavasi palauttaa tilaamasi kurssin.
Digitaalisten palvelujen osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä, eli ostopäivästä.